Voor 2017 zijn met de meeste zorgverzekeraars contracten afgesloten:

Menzis (ook Anderzorg en Azivo)

De Friesland

Zilveren Kruis (Centraal Beheer, Interpolis, FBTO en Avéro Achmea) voor een overzicht klik hier

DSW

Multizorg (a.s.r., ONVZ, Eno en Zorg en Zekerheid) voor een overzicht klik hier

Een contract wordt afgesloten als de zorgaanbieder voldoet aan bepaalde eisen die door de zorgverzekeraar gesteld worden. Hieronder valt ook de ROM meting. U ontvangt daarom voorafgaand aan en bij afsluiten van een behandeling een vragenlijst die de ernst van uw klachten meet.

Met de Centrale Verwerkingseenheid CZ (OHRA, Delta Lloyd), en VGZ en vgz submerken is geen contract afgesloten. Cliënten die zijn verzekerd bij deze zorgverzekeraars ontvangen een rekening die zij zelf kunnen indienen. Over het algemeen wordt dan niet het volledig in rekening gebrachte bedrag vergoed, mits u kiest voor een restitutiepolis.

Het is verstandig om voor de behandeling te informeren bij uw verzekeraar. Soms zal deze adviseren een gecontracteerde zorgverlener te kiezen. Ik verleen hulp in de reguliere Basis GGZ, ben BIG geregistreerd en werk volgens alle verplichte regels de zorgverzekeraar dient altijd (een deel van) de rekening te vergoeden.

Eigen risico
Houdt u er rekening mee dat uw ziektekostenverzekering een eigen risico kent. Voor 2017 is dit € 385,- per jaar. Als u nog geen andere zorgkosten heeft gemaakt kan het zijn dat u deze € 385,- zelf dient te betalen. Afhankelijk van uw polisvoorwaarden wordt soms door verzekeraars verlangd dat dit eigen risico door de hulpverlener in rekening wordt gebracht.

Joomla templates by a4joomla

Erwin Pelgrim GZ Psycholoog - Kruisstraat 2a 9953PL Baflo - Goudlaan 289 9943CH Groningen - 06-47928281