Contracten 2021

Voor 2021 zijn met de meeste zorgverzekeraars contracten afgesloten:

 

        Menzis (Anderzorg, HEMA en Azivo)

        Achmea (Interpolis, FBTO, Zilveren Kruis (Ziezo), De Friesland, ProLife en AON)

        DSW

        ENO (Salland en Zorg Direct)

        ONVZ (PNOzorg, Jaah en VvAA)       

        Caresq (Besured, National Academic, Promovendum)

        Centrale Verwerkingseenheid CZ (CZ, Ohra, Nationale Nederlanden, Just en CZdirect)

        Zorg en Zekerheid

       ASR (Ditzo)

 

Een contract wordt afgesloten als de zorgaanbieder voldoet aan bepaalde eisen die door de zorgverzekeraar gesteld worden. Hieronder valt ook de ROM meting. U ontvangt daarom voorafgaand aan en bij afsluiten van een behandeling een vragenlijst die de ernst van uw klachten meet.

Met VGZ en vgz submerken is geen contract afgesloten. Cliënten die zijn verzekerd bij deze zorgverzekeraars ontvangen een rekening die zij zelf kunnen indienen. Over het algemeen wordt dan niet het volledig in rekening gebrachte bedrag vergoed, mits u kiest voor een restitutiepolis.

Het is verstandig om voor de behandeling te informeren bij uw verzekeraar. Soms zal deze adviseren een gecontracteerde zorgverlener te kiezen. Ik verleen hulp in de reguliere Basis GGZ, ben BIG geregistreerd en werk volgens alle verplichte regels, de zorgverzekeraar dient altijd (een deel van) de rekening te vergoeden.

Eigen risico
Houdt u er rekening mee dat uw ziektekostenverzekering een eigen risico kent. Voor 2021 is dit € 385,- per jaar. Als u nog geen andere zorgkosten heeft gemaakt kan het zijn dat u deze € 385,- zelf dient te betalen.

 

Cliënten die de kosten voor hun behandeling zelf willen voldoen (zelfbetalers) betalen het NZA tarief "onverzekerd product consult" minus 10%.

Wanneer u niet op komt dagen op een afspraak kunnen (een deel van) de kosten in rekening worden gebracht. Deze worden niet vergoed door uw zorgverzekering en bedragen de helft van een consult niet basispakketzorg 60 minuten (productcode 198300).

 

 

Joomla templates by a4joomla

Erwin Pelgrim GZ Psycholoog - Kruisstraat 2a 9953PL Baflo - Goudlaan 289 9943CH Groningen - 06-47928281