Tarieven Basis GGZ

De tarieven zijn van toepassing in het jaar waarin het zorgtraject is gestart. Indien een contract is afgesloten met jouw zorgverzekeraar dan kunnen andere prijzen gelden. De vermelde tarieven zijn van toepassing op consumenten waarvan de ziektekostenverzekeraar geen contract heeft afgesloten met de betreffende zorgaanbieder. Het betreft door de Nederlandse Zorg Autoriteit (NZA) vastgestelde tarieven zonder opslagen of BTW.

NZA Tarieven

Code

Omschrijving

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

180001

Basis ggz Kort (BK)

€ 461,86

€ 457,43

€ 472,43

€ 487,26

€ 507,62

€ 503,47

€ 522,13

180002

Basis ggz Middel (BM)

€ 787,00

€ 779,40

€ 805,35

€ 830,23

€ 864,92

€ 853,38

€ 885,01

180003

Basis ggz Intensief (BI)

€ 1.234,06

€ 1.222,15

€ 1.262,82

€ 1.301,85

€ 1.356,25

€ 1.383,65

€ 1.434,96

180004

Basis ggz Chronisch (BC)

€ 1.138,06

€ 1.127,95

€ 1.165,48

€ 1.201,50

€ 1.251,70

€ 1.330,98

€ 1.380,49

180005

Onvolledig product

€ 188,53

€ 186,71

€ 192,92

€ 198,88

€ 207,19

€ 219,78

€ 228,04

198300

Onverzekerd product Consult (OVP/OZP)

€ 95,63

€ 95,89

€ 98,00

€ 101,03

€ 105,25

€ 110,27

€ 114,41

119052

informatieverstrekking aan een bedrijfsarts, verzekeringsarts of (via de patiënt aan) het centraal bureau rijvaardigheidsbewijzen (CBR)

€ 76,90

€ 77,10

€ 79,73

€ 82,02

€ 85,09

€ 86,57

€ 89,65

De prestatie onvolledig behandeltraject wordt in rekening gebracht indien: 1. Geen verzekerde DSM stoornis vastgesteld kan worden, 2. binnen een behandelinzet van 120 minuten geconcludeerd moet worden dat de cliënt behandeld dient te worden in de gespecialiseerde GGZ of 3. de behandeling vroegtijdig (binnen 120 minuten) door de cliënt wordt afgebroken.

Cliënten die de kosten voor hun behandeling zelf willen voldoen (zelfbetalers) betalen het NZA tarief "onverzekerd product consult" minus 10%.

Wanneer u niet op komt dagen op een afspraak kunnen (een deel van) de kosten in rekening worden gebracht. Deze worden niet vergoed door uw zorgverzekering en bedragen de helft van een consult niet basispakketzorg 60 minuten (productcode 198300).

Joomla templates by a4joomla

Erwin Pelgrim GZ Psycholoog - Kruisstraat 2a 9953PL Baflo - Goudlaan 289 9943CH Groningen - 06-47928281