Per 1 januari 2022 is voor de GGZ een nieuw financieringsmodel ingevoerd, het zorgprestatiemodel (ZPM). Vanaf 2022  wordt het eigen risico per sessie aangesproken en dus ook maandelijks verrekend. Dit betekent dat in een relatief korte periode het eigen risico van de zorgverzekering in rekening wordt gebracht. Rondom de jaarwisseling kan dat betekenen dat voor zowel het lopende jaar als het daaropvolgende jaar het eigen risico met u wordt verrekend. Voor vragen kunt u bij mij terecht of uw zorgverzekeraar.

Op deze pagina worden de tarieven voor het zorgprestatiemodel weergegeven. Er wordt onderscheid gemaakt tussen een behandelcontact en een diagnostiek contact. Indien een contract is afgesloten met uw zorgverzekeraar dan kunnen andere prijzen gelden. De vermelde tarieven zijn van toepassing op consumenten waarvan de ziektekostenverzekeraar geen contract heeft afgesloten met de betreffende zorgaanbieder. Het betreft door de Nederlandse Zorg Autoriteit (NZA) vastgestelde tarieven zonder opslagen of BTW. De een behandeling in de GGZ is vrijgesteld van het heffen van BTW.

De tarieven gelden voor directe tijd, dat wil zeggen tijd die daadwerkelijk met je is doorgebracht hetzij in de spreekkamer, hetzij online via (beeld-) bellen of e-health contact. De indirecte tijd zoals verslaglegging en het afnemen van vragenlijsten wordt verondersteld in het uurtarief te zijn meegenomen en tellen dus niet mee in de tijd die wordt gedeclareerd. De tijd geeft een vanaf tijd weer. De tarieven worden jaarlijks door de Nederlandse Zorg Autoriteit geindexeerd.

   NZA 2022NZA 2023NZA 2024
CO0107BehandelingVanaf 5 minuten27,9129,2431,48 
CO0237BehandelingVanaf 15 minuten49,8952,2056,19 
CO0367BehandelingVanaf 30 minuten85,1689,0295,67 
CO0497BehandelingVanaf 45 minuten120,99126,49135,89 
CO0627BehandelingVanaf 60 minuten143,71150,22161,46 
CO0757BehandelingVanaf 75 minuten176,88184,96198,72 
CO0887BehandelingVanaf 90 minuten216,11225,88242,76 
CO1017BehandelingVanaf 120 minuten317,73332,11346,41 
CO0042DiagnostiekVanaf 5 minuten35,5637,3039,98 
CO0172DiagnostiekVanaf 15 minuten61,3164,2268,88 
CO0302DiagnostiekVanaf 30 minuten101,78106,43114,20 
CO0432DiagnostiekVanaf 45 minuten142,31148,81159,70 
CO0562DiagnostiekVanaf 60 minuten163,37170,81183,44 
CO0692DiagnostiekVanaf 75 minuten199,03208,19223,48 
CO0822DiagnostiekVanaf 90 minuten244,07255,14274,01 
CO0952DiagnostiekVanaf 120 minuten351,55367,51380,13 
TC0009Toeslag ReistijdToeslag reistijd tot 25 minuten30,7532,7134,76
TC0010Toeslag ReistijdToeslag reistijd vanaf 25 minuten79,3084,3489,61

 

Voor schriftelijke informatieverstrekking (met toestemming van cliënt) hanteer ik het nza tarief van EUR 104,69.

Eigen Risico: De overheid bepaalt jaarlijks de hoogte van het wettelijke verplichte eigen risico. In 2023 is dit 385 euro per verzekerde. Voor psychologische zorg, bijvoorbeeld gesprekken bij een (GZ) psycholoog of behandeling in een GGZ instelling, in de basisverzekering wordt het eigen risico in rekening gebracht.

Cliënten die de kosten voor hun behandeling zelf willen voldoen (zelfbetalers) betalen het NZA tarief minus 10%.

Wanneer je niet op komt dagen op een afspraak of niet tijdig afzegt kunnen (een deel van) de kosten in rekening worden gebracht. Deze worden niet vergoed door de zorgverzekering en bedragen de helft van een behandelconsult 60 minuten (productcode CO0627) 50% van 161,46* = EUR 80,73.

* - tarief 2024.

 

 

Joomla templates by a4joomla

Erwin Pelgrim GZ Psycholoog - Kruisstraat 2a 9953PL Baflo - Goudlaan 289 9943CH Groningen - 06-47928281